Zachráněná kočička

Dne 22.6.2019 přivezla nálezkyně do ÚPOZ Dolní Měcholupy zraněnou kočku, kterou nalezla v Praze 10,  u obchodního centra Europark. Kočička, odhadem dvouletá, byla pravděpodobně sražena automobilem, čemuž by odpovídala i mnohočetná poranění, odhalená veterinární prohlídkou. Konkrétně se jednalo o mnohočetné šrámy, trhlinku na nose, otok levé hrudní končetiny na kterou se kočka nemohla postavit,  otevřené rány na vnější a vnitřní straně levé paže, malátnost.

Dle rtg nálezu se potvrdila zlomenina kosti pažní a kosti vřetení. Po celkovém ošetření a stabilizaci zvířete bylo dne 27.6.2019 přistoupeno k osteosyntéze (stabilizaci zlomené kosti vnitřní fixací kovovým  implantátem). Pooperační péči kočička snášela výborně, nechala s sebou dobře manipulovat a ochotně přijímala potravu. A i přes velké utrpení, kterým si musela projít, zůstala velmi milé a klidné povahy a po ukončení léčby byla zařazena do nabídky k osvojení. Závěrem nezbývá než poděkovat paní, která zvířátko do útulku přinesla. Bez její všímavosti a ochotě pomoci zvířátku v nouzi, by měl tento příběh jen stěží šťastný konec.