Čipování koček

Útulek pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy začne od října 2020 označovat kočky zařazené do nabídky k osvojení  mikročipem.  Označení kočky mikročipem nestanovuje v současné době žádná právní norma.  Útulek  označováním koček chce zajistit  jejich nezaměnitelnou identifikaci, a tím zkvalitnění navrácení zvířat jejich majitelům. Cena označení mikročipem, kterou uhradí zájemce o zvíře, činí 350,- Kč ( stejně jako u psa )  a zahrnuje cenu mikročipu + úkon aplikace.

Výhody označení Vaší kočky mikročipem :

  • nezaměnitelná identifikace zvířete při jeho ztrátě
  • včasné vyrozumění majitele kočky o umístění jeho zvířete v útulku
  • prokázání identity zvířete při případných cestách do zahraničí

Čip se aplikuje na levou stranu krku speciálním jednorázovým aplikátorem. Jako aplikátor slouží silná dutá jehla, která vpraví čip do podkoží podobně, jako při očkování. Předností tohoto značení je bezproblémová snadná aplikace, dobrá čitelnost, trvanlivost - vydrží po celý život zvířete a nelze jej ztratit. Čip splňuje mezinárodně platnou normu uznávanou evropskou unii.

Aby označení mikročipem splnilo svůj účel, je důležité, aby byl čip zaregistrován v některém ze stávajících registrů. Čip je bez registrace v podstatě bezcenný. Registraci provádí majitel zvířete.