Zvláštní případy výdeje zvířat

Útulek neprovádí rezervace zvířat pro zájemce o adopci.

Útulek samostatně posuzuje zkušenost nebo vhodnost zájemce o adopci zvířat.

Útulek samostatně určuje dobu a způsob mimořádných výdejů zvířat, vyžadujících zvláštní péči. Jedná se o zvířata chronicky nemocná, stará, slepá, hluchá, po zranění či jinak hendikepovaná.

Útulek umožňuje zájemcům krátkodobou seznamovací procházku za dodržení podmínek sdělených pracovníky útulku. U problematických zvířat jsou opakované seznamovací procházky vyžadovány pro  navázání kontaktu se zvířetem.