Jsem zájemce o adopci

Zájemce o adopci zvířete musí být osoba zletilá (18 let), způsobilá k právním úkonům. Dále musí mít platný doklad totožnosti a trvalý pobyt (nikoliv úřední adresu). U cizinců je vyžadován trvalý pobyt na území ČR. Ze strany útulku jsou vítány zkušenosti z chovu „problematických“ plemen či jedinců. Útulek účtuje zájemci při převzetí zvířete poplatek za veterinární prohlídku, ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům, vakcinaci a označení zvířete mikročipem. Poplatek se hradí při převzetí zvířete v hotovosti nebo platební kartou. Výše poplatku se liší podle velikosti/hmotnosti zvířete (viz. Pravidla pro nakládání s nalezenými zvířaty a věcmi – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2135 ze dne 7.10.2019 + ceník), resp. podle množství použitého veterinárního přípravku.

Pokud majitel či zájemce nemají, mohou si v útulku zakoupit základní chovatelské potřeby, tzn. vodítko, obojek, košík, přepravku.