Jsem majitel nalezeného zvířete

Majitel zvířete musí hodnověrným způsobem prokázat vlastnictví zvířete. Prokázat je lze řádně vyplněným očkovacím průkazem zvířete, kupní smlouvou, průkazem původu, dokladem o zaregistrování označeného zvířete v registru, dokladem o přihlášení zvířete k místním poplatkům, v krajním případě lze použít např. fotografie s rodinou. Samozřejmostí je platný doklad totožnosti majitele. Majitel zvířete hradí při převzetí zvířete v útulku, v hotovosti nebo platební kartou, veškeré účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s pobytem zvířete (viz. Pravidla pro nakládání s nalezenými zvířaty a věcmi – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2135 ze dne 7. 10. 2019 + ceník). Majitel zvířete může pověřit jinou osobu k převzetí svého zvířete, ale musí tuto skutečnost dopředu sdělit na dispečink útulku a osobě vystavit plnou moc. Zmocněná osoba musí provést úhradu nákladů stejně jako majitel.  Na základě výše uvedených Pravidel se neumožňuje úhrada nákladů složenkou či splátkovým kalendářem.