Koza vodomilka

Zřejmě špatně odhadla počasí koza kamerunská, která se rozhodla, že se dne 12.11.2020 v odpoledních hodinách půjde vykoupat do Podleského rybníka v Praze – Uhříněvsi. Do vody se to skočilo snadno, ale problém nastal ve chvíli, když zjistila, že je voda studená a ztuhlá zimou se nemůže dostat na břeh. Začala tedy mečet o pomoc. Toto zaslechl náhodný kolemjdoucí, který neváhal a kozu z rybníka vytáhl. Následně kontaktoval MP HMP, která vyrozuměla ÚPOZ.

Po přijetí do útulku byla koza ihned umístěna do chlívku a vytřena dekami dosucha. Dne 13.11.2020 byla koza přenesena ke vstupní veterinární prohlídce. Přenesena doslova, neboť odmítala opustit chlívek. V rámci veterinární prohlídky byla odčervena, byly jí upraveny paznehty a byla označena ušnímu známkami. A jak se pomalu stává zvykem, za péči se pomstila, jak jinak, přímo na veterinární ordinaci. Koza, kterou zaměstnanci pojmenovali Madla si nyní již užívá sena a klidu. Doufejme, že si z celé události vezme  tato vodomilka ponaučení, tedy že pokud se z ní nestane otužilec, má se koupat zásadně v létě.