Představení Měcholupského útulku

Situaci, kdy se počet opuštěných psů a koček zvyšuje, nebere hlavní město na lehkou váhu a snaží se ji podle možností řešit. V Měcholupském útulku pro opuštěná zvířata byla završena první etapa stavebních úprav v objektu, který začátkem roku 2003 hl. m. Praha převzalo. Zajištěním nutných stavebních úprav a poté řízením samotného provozu útulku, tak jako v obdobném zařízení města v Troji, pověřilo Správu služeb MP hl. m. Prahy.


2004

Útulek pro kočky v Troji, který rovněž poškodily povodně, byl definitivně přestěhován do Dolnoměcholupské ulice 58 v Praze 10. Provoz po rekonstrukci, zahrnující rozsáhlé stavební práce, zahajuje útulek 20. května a současně odstartovává řešení problematiky toulavých a opuštěných koček. Otevřením útulku se také rozjel kastrační program, který na území Prahy probíhá ve spolupráci s odbory životního prostředí, Městskou veterinární správou Praha, městskou a republikovou policií, občany a Magistrátem hl. m. Prahy.