Veterinární oddělení

Veterinární oddělení zajišťuje provádění odborných veterinárních činností na obou pracovištích ÚPOZ

Složení vet. oddělení:

smluvní veterinární lékaři

vedoucí veterinárního oddělení

veterinární technici

Veterinární oddělení zajišťuje zejména tyto činnosti :

 • preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti
 • kontrola dodržování hygienických podmínek chovu zvířat
 • provádění denní kontroly všech zvířat se zaměřením na jejich zdravotní stav
 • provádění kontroly krmiv a krmných komponentů
 • zajištění krmení nemocných zvířat nebo dohled nad krmením nemocných zvířat ošetřovateli
 • označování zvířat v zájmovém chovu mikročipem, hospodářských zvířat ušními známkami
 • organizace chovu jednotlivých kategorií a druhů zvířat
 • dohled nad zabezpečením pohody zvířat – welfare
 • ošetřování matek a mláďat po porodu
 • organizování a provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 • provádění fyzioterapie zvířat
 • zajištění sběru a přípravu k likvidaci použitého zdravotnického materiálu
 • provádění poradenské činnosti pro zájemce o zvířata z ÚPOZ

V době nepřítomnosti veterinárního lékaře na pracovišti je v akutních případech zajišťována veterinární péče prostřednictvím smluvní veterinární kliniky. Veterinární péče, včetně ošetření a zákroků, je určena výhradně pro zvířata umístěná v ÚPOZ a neprovádí se komerčně pro veřejnost.