Podmínky převzetí


Nový zájemce psa nebo kočky musí být starší 18 let, mít s sebou platný občanský průkaz a mít trvalé bydliště v České republice.


 MG 7987Psi

Jsou prohlédnuti veterinárním lékařem a očkováni proti psince, hepatitidě, parvoviróze a vzteklině. Také jsou odčerveni proti vnitřním cizopasníkům (škrkavkám a tasemnicím) a odblešeni.

Nový majitel psa uhradí pouze kompletní očkování, odčervení a veterinární prohlídku. Za to, že dává zvířeti nový domov je nový majitel osvobozen na dva roky od poplatků za psa. Všichni psi, kteří projdou útulkem jsou čipováni.


Kočky

Jsou vakcinovány proti základním kočičím nemocem, vzteklině a jsou odblešeny.

Nový majitel kočky uhradí pouze kompletní očkování, odčervení a veterinární prohlídku.
 MG 3355Nové informace pro vás

Vlastník zvířete je povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s opatrováním věci v následující výši :

náklady vynaložené na vakcinaci, odblešení, odčervení a veterinární prohlídku a veškeré náklady spojené s ošetřováním zvířete, byly-li vynaloženy,

náklady za kastraci nebo sterilizaci zvířete , byly-li tyto náklady vynaloženy,

náklady na krmení u psů a koček ve výši 50.-Kč /zvíře/ kalendářní den,

náklady na krmení jiného zvířete ve skutečně vynaložené výši u konkrétního zvířete,

náklady spojené s výjezdem odchytové služby, byly-li vynaloženy, ve výši 500.-Kč/ zvíře.

Péči o zvířata nalezená na území hl. m. Prahy zajišťuje MP HMP. Není-li zjištěn vlastník nalezeného zvířete, je MP HMP oprávněna svěřit zvíře do dočasné péče jiné fyzické nebo právnické osobě.

Je-li zvíře, které se stane majetkem hl. m. Prahy v dočasné péči a nepřihlásí-li se ve lhůtě 4 měsíců od předání zvířete do dočasné péče vlastník zvířete, přechází uplynutím této lhůty zvíře do vlastnictví dočasného chovatele, a to za kupní cenu sjednanou ve výši nákladů vynaložených ÚPOZ na vakcinaci, odblešení, odčervení a veterinární prohlídku zvířete.

Tyto náklady uhradí dočasný chovatel ÚPOZ již při převzetí zvířete do dočasné péče.


Výdej zvířat k náhradním majitelům

pondělí - pátek

9.00 - 17.00

sobota, neděle a svátky

12.00 - 17.00


Výdej zvířat původním majitelům

pondělí - pátek

9.00 - 17.00

sobota, neděle a svátky

12.00 - 17.00

Mimo kategorii hospodářských zvířat

Mimo tyto výdejní hodiny je možný výdej zvířat původním majitelům pouze po předchozí telefonické domluvě.

Telefonní čísla

Útulek Troja

222 02 5916 - 222 02 5917

Útulek Měcholupy

222 02 5929


Emaily

Útulek Troja

upoz@mppraha.cz

Útulek Měcholupy

upozdm@mppraha.cz

 

 

 

 

 

 

seznam 300x600px