Čipování


cipovani-2Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti 1. 1. 2005, zavedla povinné trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů. Strážníci kontrolují, zda majitelé psů chovaných na území hl. m. Prahy mají svá zvířata označena a přihlášena v evidenci na Magistrátu hl. m. Prahy.Trvalé označování psů

Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním. Označování psů provádějí veterinární lékaři, příp. odborně způsobilé osoby.


Evidence chovatelů psů

Evidence chovatelů psů (dále jen "evidence") je vedena Magistrátem hlavního města Prahy. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele. O přihlášení do evidence chovatel obdrží potvrzení. Chovatel, který nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence.

Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí.

Chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s vyhláškou, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

cipovani-1Proč nechat označit psa čipem

- při ztrátě psa má jeho majitel naději, že ho dostane v co nejkratší době zpět,

chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů, 
- v případě pokousání člověka psem se zvíře lépe dohledá a předejde se tak zbytečným komplikacím,

- při kontrole lze snadno v databázi zjistit, že majitel registrovaného psa má uhrazen poplatek za jeho držení.Kde nechat psa přihlásit

Evidence je vedena na živnostenském a občanskosprávním odboru MHMP, Jungmanova 35/29, Praha 1 - 111 21, Škodův palác, tel.: 236 002 619 nebo 263 004 638.

Úřední hodiny

pondělí

12:00 - 17:00

středa

8:00 - 18:00


Tiskopis registrační karty obdržíte:

odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP

informační středisko MHMP

úřady městských částí hlavního města Prahy,

v elektronické podobě - REGISTRAČNÍ+KARTA.DOC (27 KB)

Vyplněnou registrační kartu lze odevzdat na živnostenském a občanskosprávním odboru MHMP, dále také v podatelně MHMP v budově Nové radnice na Mariánském nám. 2, Praha 1. Kartu je možné poslat i poštou.


 

 

 

Od dnešního dne (16.3.2020) do odvolání bude omezen výdej zvířat jak do dočasné, tak do trvalé péče. Vydávání původním majitelům v případě ztráty samozřejmě bude probíhat i nadále, ale vždy až po telefonické dohodě se zaměstnanci útulku. K dispozici jsou tato telefonní čísla – Troja 222 02 5916, 222 02 5917, Dolní Měcholupy 222 02 5929. 

Platby jsou stanoveny pouze platebními kartami.

 

I když by všichni chlupáči šli rádi do nových domovů, i oni chápou, že není vhodná doba. Věříme, že zájem o naše zvířata neopadne, i nadále si je můžete vybírat na webových stránkách www.upozpraha.cz a jakmile tato potřebná opatření pominou, budeme se na vás opět těšit.

 

Děkujeme za pochopení

 

Od 15. října 2019 se usnesením RHMP mění po 14 letech ceny a pravidla pro nakládání s nalezenými zvířaty

 

 

 

seznam 300x600px