Rady a doporučenípes1Jak postupovat, když Vám uteče pes?
Neváhejte a okamžitě kontaktujte na tel.: 222 02 5917 Trojský útulek, V Zámcích 56, Praha 8, kde se dozvíte, zda Váš pes již není v tomto zařízení umístěn, případně, zda již Vašeho psa někdo nenašel a nenahlásil.

Potřebné údaje při nahlášení ztraceného psa: podrobný popis zvířete, místo útěku, telefonické spojení na majitele (pokud možno více tel. čísel), adresu majitele psa, upřesnit, zda se nejedná o agresivního psa.

Doporučujeme prohledat okolí místa, kde zvíře uteklo.

Průběžně sledovat internetové stránky útulku. Je možné, že v pozdější době někdo psa do zařízení útulku přivede.


Agresivita psa

Projevuje-li pes agresivitu, nesnažte se za každou cenu k němu přibližovat a okamžitě kontaktujte jednu z těchto institucí:

linku 156 - Městskou policii hl. m. Prahy

linku 158 - Policii ČR

222 02 5917 - Útulek pro opuštěná zvířata v Troji

Při nálezu neagresivního psa, informujte vždy majitele, pokud není znám, vyrozumte psí útulek, popřípadě psa předejte osobně do útulku.


Další rady

Zajímají-li vás odpovědi na další otázky ohledně psů, přejděte na stránku rady a doporučení při kontaktu se psem.kocka2Jak postupovat, když Vám uteče kočka?

Zavolejte do Útulku pro opuštěná zvířata, Dolnoměcholupská 58/27 Praha 10, na tel.: 222 02 5929, kde získáte informace, jestli Vaše kočka není v tomto zařízení již umístěna.

Nahlašte útěk kočky do útulku – s podrobným popisem zvířete a místem útěku, telefonickým spojení na sebe, popřípadě upřesněte, zda se jedná o agresivní kočku.

Prohledejte blízké okolí od místa útěku.

Průběžně sledujte internetové stránky útulku, je možné, že později někdo kočku do zařízení útulku přinese.


Poranění kočky

V případě, že je zvíře zraněno, informujte útulek, který přes vlastní odchytovou službu zajistí potřebnou pomoc zvířeti a umístí jej po ošetření do kotce. Při kontaktu se zvířetem buďte vždy velmi opatrní, aby nedošlo k Vašemu napadení, či k napadení dalších zúčastněných osob.


Další rady

Zajímají-li vás odpovědi na další otázky ohledně koček, přejděte na stránku rady a doporučení při kontaktu s kočkou. 

 

 

 

seznam 300x600px