Útulek Měcholupy - historie

2003

Situaci, kdy se počet opuštěných psů a koček zvyšuje, nebere hlavní město na lehkou váhu a snaží se ji podle možností řešit. V Měcholupském útulku pro opuštěná zvířata byla završena první etapa stavebních úprav v objektu, který začátkem roku 2003 hl. m. Praha převzalo. Zajištěním nutných stavebních úprav a poté řízením samotného provozu útulku, tak jako v obdobném zařízení města v Troji, pověřilo Správu služeb MP hl. m. Prahy.
2004

Útulek pro kočky v Troji, který rovněž poškodily povodně, byl definitivně přestěhován do Dolnoměcholupské ulice 58 v Praze 10. Provoz po rekonstrukci, zahrnující rozsáhlé stavební práce, zahajuje útulek 20. května a současně odstartovává řešení problematiky toulavých a opuštěných koček. Otevřením útulku se také rozjel kastrační program, který na území Prahy probíhá ve spolupráci s odbory životního prostředí, Městskou veterinární správou Praha, městskou a republikovou policií, občany a Magistrátem hl. m. Prahy.

2005

V objektu útulku byla vybudována Záchytná stanice pro ostatní zvířata, sloužící pro krátkodobé umístění jiných zvířat, než psů a koček. Zvířata jsou ošetřena, převezena a předána do smluvních zařízení, případně vrácena jejich majiteli, jenž se přihlásí. Otevřením záchytné stanice tak byla vyřešena absence v zajišťování ostatních zvířat. Často dochází k odběrům těchto zvířat z bytů, kde se o ně nikdo nestará nebo odchytu nebezpečných druhů zvířat, která svému majiteli unikla. Záchytná stanice je schopna krátkodobě zajistit např. velké savce, vrubozubé, chované šelmy, plazy, exoty, včetně exotického ptactva apod.

kocka12006

Kapacita útulku činí 200 míst pro kočky, včetně kastračního programu. V hl. m. Praze jde o první městské zařízení tohoto druhu, splňující všechny veterinární a chovatelské požadavky na moderní, evropské úrovni.

2008
V tomto roce začal UPOZ  prostřednictvím MPHMP zajišťovat pravedelné smliuvní odborné praxe studentů středních a vysokých škol a to zejména Česká zemědělská universita v Praze, Trivis - střední škola veřejnoprávní a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení, střední zemědělská škola Benešov u Prahy,VOŠ  ekonomických studií  Střední průmyslová škola potravinářských technologií Praha, Střední zemědělská škola veterinární Hradec Králové a České Budějivice, SVOPAP - vzdělávací centrum.

 
2010

Proběhlo v UPOZ  mezinárodní sympozium Welfare za účasti 150 odborníků z 50 států světa,  se zaměřením na poskytování péče toulavým a opuštěnýnm zvířatům,. V rámci akce proběhla prohlídka chovatelských zařízení UPOZ. Ze strany zúčastněných odborníků byla veškerá činnost UPOZ a úroveň chovatelských zařízení velmi kladně hodnocena jako jedna z nejlepších a nejfunkčnějších v Evropě.

 

 

iveco2012
Proběhla částečná obnova a rozšíření vozového parku odchytové služby UPOZ,. V rámci zkvalitnění asanační služby bylo pořízeno speciální asanační vozidlo Mitsubisi Santer, umožňující rychlé zabezpečení odstranění vedlejších živočišných produktů ( kadáverů) z veřejných prostranství. Dále bylo pořízeno nové odchytové vozidlo Iveco Daily, s moderním vybyvením pro odchyt zvířat. Pro zajištění a převoz hospodážských zvířat by l pořízen speciální přívěsný vozík pro koně. V rámci zabezpečení provozu byl pořízen velký dvounápravový přívěsný vozík.

 

2013
UPOZ se nevyhnul povodním, které zasáhly hl.m. Prahu. Byla zatopena útulková čistička odpadních vod. Do vlastních chovatelských prostor naštěstí voda nevnikla, zastavika se několik cm před spodní vstupní branou do areálu UPOZ. I tak již v tuto dobu byla zvířata preventivně přemístěna z přízemních prostor do vyšších pater, rovněž tak technika, krmivo a ostatní příslušenství.

V tomto roce byla zakoupena pro veterinární oddělení UPOZ inhalační narkotizační jednotka za účelem zkvalitnění veterinární péče.

 

odchyt auto12014
V tomto roce pokračovala obnova vozového parku odchytové služby a to zakoupením dvěmi novými vozidly značky Ford se speciální vnitřní úpravou, zejména zabudovanými neprodyšnými kafilerními boxy, umožňujícími bezpečnou přepravu drobných kadaverů souběžně se zajišťováním odchytů.